Oportunitate pentru studenti

Dear student,
We are delighted to inform you that this year, for the 6th time, Mitrovica Winter University 2013 (MWU13) will be organized! We are looking for highly motivated students who want to participate in the MWU13 and to make it an unforgettable experience. We also would like to ask you to spread the word and invite all of your friends to apply for Mitrovica Winter University 2013.
Mitrovica Winter University 2013 will be held in Mitrovica between the 21st of January and the 1st of February 2013. Continuing with the original format, the program for MWU13 will bring together local and international professors and students, providing an opportunity to learn and share experiences.
During the Mitrovica Winter University 2013, six courses will take place on the following topics:
1. EU Enlargement and Migration
2. Emergency Medical Conditions
3. E–Marketing
4. Contemporary European Film and Production
5. Business Psychology and Management
6. Green Architecture and Urban Design
All courses will be taught by local and international professors and will be in English.
Successful participants will gain an official Certificate of the Mitrovica Winter University which includes between 2.5 to 4 ECTS credits.
The two-week courses are organized together with cultural excursions and a recreational program. In addition, public discussions, lectures and other interactive events on prominent issues in society will take place. MWU13 offers a unique opportunity to expand academic knowledge and skills, while enjoying an exciting international atmosphere.
Lectures and classes are tuition free. Participants who study in Mitrovica and students from South East Europe can apply for a scholarship, which covers accommodation and food.
In addition, they will receive a one-time stipend covering their travel costs.
For more information we recommend you to read the Information Guide for Participants which can be downloaded from www.my-program.org.
Apply online before the 1st of December 2012.
For more information concerning the programme or the application process, please visit
You can stay in touch with us via Facebook: https://www.facebook.com/MWU13
Yours sincerely,

MWU team

Anunt licenta

Absolventii (zi si ID) care vor sustine examenul de licenta si disertatie in sesiunea ianuarie-februarie 2013 trebuie sa depuna cererile pentru alegerea tematicii si a coordonatorului de licenta/disertație pana pe 15 noiembrie 2012.
Studentii (zi si ID) care vor sustine examenul de licenta si disertație in sesiunea iunie-iulie 2013 trebuie sa depuna cererile pentru alegerea tematicii si a coordonatorului de lienta/disertatie pana pe 15 decembrie 2012.

Anunt ID

Din cauza alegerilor generale care se vor desfasura pe 9 decembrie 2012, suntem nevoiti sa reprogramam urmatorul tutorat astfel:
Al doilea tutorat nivel licență/al treilea tutorat master se vor desfasura in weekendul: 1516 decembrie 2012.

Program ID

 Programul de lucru cu publicul al Secretariatului ID

Specializarea Jurnalism

Luni – Joi: între orele 11.00 -14.00

Sâmbată când au loc tutoratele

Programul de lucru cu publicul al Secretariatului ID

Specializarea Comunicare si relatii publice

Luni – Joi: între orele 11.00 -14.00

Duminică când au loc tutoratele

 

Modificare sali in orar 2

Cursul de master Dezabaterea TV cu dna Daniela Zeca Buzura  (Jurnalism tematic)se va sustine in amfiteatrul R3 saptamana aceasta, iar cursul de Arhetipuri si mituri in comunicarea publica: tehnici de persuasiune  (master Campanii de Comunicare in RP si publicitate +Jurnalism si comunicare politica )in sala 416, incepand cu ora 17.30.

Anunt privind acordarea burselor de ajutor social

Pot beneficia de bursă de ajutor social studenții de la forma de învățământ cu frecvență,  integraliști,care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

                        Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social:

  1. În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți vor depune următoarele documente:

 

a) Cerere tip, cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Copii ale certificatelor de deces ale părinților;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2);

e. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

2.     În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip, cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Documente justificative privind situația în care se află:

– Adeverința din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

– Copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (model anexă 2);

e) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

3.        În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de la Dispensarul Universității. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în Regulamentul privind acordarea burselor;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

4.         În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip cf. Anexei 1,vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Copii ale certificatelor de naștere și ale BI/CI (dacă este cazul ) ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;

d) Adeverințe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;

e) Declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii;

f) Talon privind cuantumul alocației de stat pentru copii;

g) Copie de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;

h) Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia;

i) Documente justificative privind veniturile realizate de către studenți și membrii familiei acestora:

I) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie);

II) adeverință de șomaj;

III) adeverință de venit net pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie);

IV) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc;

V) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale).

j) Declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;

k) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2, care se pune la dispoziție de secretariat);

l) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

 

Tabel cu reclasificarea studenților de la licență anul III

RECLASIFICARE – ANUL III 2012-2013
Afișat la data de 31.10.2012
NR. CRT Grupa NUME  și PRENUME Specializarea: PUNCTAJ FINAL MEDIE OBSERV.
1 2 CHIROIU I. LUIZA-SILVIA JURNALISM 623 9,23 ERASMUS
2 3 DELCEA F. CRISTINA-ARINA JURNALISM 573 9,5625
3 1 ILIE M. RAMONA-GABRIELA JURNALISM 558 9,375 (are dreptul la buget in anul III)
4 1 PĂNOIU CT. ANCA-MARIA PUBLICITATE 555 9,375
5 2 MISĂILĂ GH. MĂDĂLINA-GABRIELA PUBLICITATE 550 9,1875
6 4 MARCU S. ANDREEA JURNALISM 549 9,1875
7 4 MIȘU F. MĂDĂLINA-GEORGIANA JURNALISM 549 9,25
8 5 SANDU V. ROBERT JURNALISM 549 9,1875
9 1 BĂRDULETE A. MIRUNA JURNALISM 548 9,1875
10 5 VĂCARU P.L. ANDREI-MARIUS JURNALISM 547 9,1875
11 1 VIȘAN T. IULIANA-MARIA JURNALISM 545 9,0625
12 1 ION I. MĂDĂLINA-TEODORA JURNALISM 542 9,0625
13 5 VÂJÂIALĂ- TOMICI D. ANDRA-CLAUDIA JURNALISM 542 9,125
14 1 BOBEI I. IONELA-LOREDANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 542 8,875
15 5 URSU C.M. CĂTĂLINA-MARIA JURNALISM 541 9,00
16 1 DRAGNEA M.C. DIANA-LUMINIȚA PUBLICITATE 539 9,125
17 1 DĂMĂROIU F. IULIA PUBLICITATE 533 9,00
18 1 DEDU CT. OANA PUBLICITATE 532 9,00
19 1 GAVRILĂ V. ALEXANDRA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 532 8,875
20 1 ZORZOR I. CORINA JURNALISM 531 8,9375
21 2 BUJOR C. CRISTINA-ANDREEA JURNALISM 531 8,8125
22 2 BUMB G. GABRIELA JURNALISM 526 8,8125
23 1 DIACONU V. ANDREEA-ELENA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 524 8,75
24 3 COVRIG R.I. ROXANA-CRISTIANA JURNALISM 523 8,75
25 4 MIREA ȘT.L. VICTORIA-CORINA JURNALISM 523 8,8125
26 2 RANETTI I.V. ANDREEA PUBLICITATE 522 8,75
27 2 ȘTEFANOV GH. ELENA-TEODORA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 522 8,625
28 5 PROBOTEANU CT. MĂDĂLINA JURNALISM 521 8,6875
29 1 COSTRACHEVICI A. ALEXANDRA PUBLICITATE 518 8,75
30 2 ȚURCĂNAȘU  RALUCA-IOANA PUBLICITATE 518 8,625
31 1 BRATU G. TEODORA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 516 8,625
32 3 DUGĂIAȘU C. SILVIA-ANDREEA JURNALISM 514 8,5625
33 1 ILIE V. IULIANA-ALEXANDRA PUBLICITATE 513 8,50
34 5 VÎJAN D. LAURA-SIMONA JURNALISM 513 8,5625
35 1 DIACONESCU CT.F. ROXANA-FLORENTINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 512 8,5
36 2 SCHAPSON A.ALEXANDRA PUBLICITATE 511 8,5625
37 3 FLOREA T. GABRIELA JURNALISM 511 8,50
38 4 IORDACHE  RISTINA-TEODORA JURNALISM 511 8,5625
39 1 CHIRAC GH. S. MIHAELA JURNALISM 510 8,5625
40 4 ȘOFAN F. RODULA-ANDREEA JURNALISM 510 8,5625
41 4 NANU N. RALUCA-SIMONA JURNALISM 509 8,5625
42 2 NEAGU F. ALEXANDRA-CRISTINA PUBLICITATE 508 8,4375
43 3 GHERGHE L. CONSTANTIN-ALEXANDRU JURNALISM 508 8,50
44 3 GHIULEA E. ALMA-EVA JURNALISM 508 8,50
45 4 PĂIUȘ I. LAURENȚIU-MARIAN JURNALISM 508 8,50
46 2 CONSTANTIN C.L. FLORENTINA-CLAUDIA JURNALISM 506 8,375
47 1 CERNAMORIȚ V. ANA-EMILIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 506 8,4375
48 1 GULEA R.F. IULIA-ROXANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 506 8,4375
49 2 NEAGU F. ELENA-ROXANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 506 8,4375
50 2 NIȚU S. ANA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 504 8,4375
51 2 TUDOR M. ANA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 504 8,4375
52 1 MECHECI M. MIHAELA-ALEXANDRA JURNALISM 501 8,3125
53 1 BĂDICEANU N. MIHAELA-ADRIANA JURNALISM 500 8,25
54 2 CLINCIU I. MIHAI JURNALISM 500 8,3125
55 2 NĂSTASE E. DAN-IULIAN PUBLICITATE 499 8,25
56 1 LEOCA A.R.A.ANA-MARIA PUBLICITATE 498 8,25
57 1 ABOU- KHALIL A. SARA PUBLICITATE 497 8,3125
58 2 CAPOTĂ P. ALEXANDRA JURNALISM 497 8,25
59 5 VÂRLAN ȘT.  CORINA JURNALISM 496 8,375
60 5 SĂNDULESCU M. LUCSANDRA JURNALISM 495 8,25
61 5 ȘTEFAN I. TATIANA-FLORINA JURNALISM 494 8,1875
62 1 APOSTOL V.V. RODICA-VASILICA JURNALISM 492 8,125
63 4 NĂFTĂNĂILĂ I. IULIA-ALEXANDRA JURNALISM 492 8,25
64 2 STRATULAT N. CRISTINA PUBLICITATE 491 8,1875
65 1 GRIGORAȘ GH. ELENA-CRISTINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 491 8,125
66 1 COZMA S.G. IOANA-MARIA PUBLICITATE 490 8,25
67 2 CIOBOTEA D. DIANA-CĂTĂLINA JURNALISM 490 8,1875
68 2 CIUCĂ F. ANA-MARIA JURNALISM 490 8,1875
69 2 COSTACHE I. ANA-MARIA JURNALISM 490 8,125
70 3 CRISTEA A. MĂDĂLINA-ADRIANA-CLAUDIA JURNALISM 490 8,1875
71 3 FILIP D.C. RĂZVAN-CRISTIAN JURNALISM 489 8,1875
72 4 PAVEL GH. IULIAN JURNALISM 488 8,125
73 3 DOBOȘ A. INGRID-OTILIA JURNALISM 487 8,0625
74 2 COMȘA GH. ADELINA-RALUCA JURNALISM 485 8,00
75 5 TUDOR N. MIHAELA JURNALISM 484 8,0625
76 2 BURLAN F. ELENA-CĂTĂLINA JURNALISM 483 8,00
77 3 DORDEA N. SONIA-DIANA JURNALISM 483 8,0625
78 2 NOGHI GH. ALEXANDRA PUBLICITATE 482 7,9375
79 2 CAUTIS R. ROBERTA-SILVANA JURNALISM 481 8,00
80 2 SÎRBU V. ALEXANDRA-CRISTIANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 481 7,875
81 2 NEAGOE CT. BOGDAN PUBLICITATE 480 8,00
82 3 GHEORGHE D.M. PATRICIA-MIHAELA JURNALISM 480 8,00
83 4 MIRICĂ A. ALINA-ANDREEA JURNALISM 479 8,0625
84 1 BARAC CT. PETRE JURNALISM 478 8,00
85 4 NAE ȘT. CĂTĂLIN-FLORIAN JURNALISM 478 8,00
86 2 ȘUILEA M. ANDREEA-RALUCA PUBLICITATE 477 8,00
87 2 BĂDOIU N. ANDREEA-CRISTINA JURNALISM 477 1 R
88 3 ENACHE F. FLORENTINA JURNALISM 477 7,9375
89 3 FLOREA I. IOANA-IULIA JURNALISM 477 7,9375
90 5 PURICE  CT.SIMONA-ELENA JURNALISM 476 8,00
91 2 SCARLAT M. MĂDĂLINA-CRISTINA PUBLICITATE 475 7,875
92 4 NEACȘU S. DIANA-ELENA JURNALISM 475 8,00
93 1 IORDACHE M. IONUȚ-ADRIAN PUBLICITATE 473 7,875
94 1 COJOCARU R. RĂZVAN-LEONARD PUBLICITATE 471 8,00
95 2 CHIȚU M. MIRICA JURNALISM 471 7,75
96 2 BOCAI F. DIANA-IOANA JURNALISM 470 7,8125
97 5 URETU D. MIHAELA-VERONICA JURNALISM 470 7,8125
98 2 CINCU V. CĂTĂLIN-CONSTANTIN JURNALISM 468 7,8125
99 2 LUPULESCU C.M. ANCA PUBLICITATE 467 7,75
100 4 MUNTEANU D. ALEXANDRA-MIHAELA JURNALISM 467 7,8125
101 2 SOARE C.D. JEANINA-IOANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 467 7,6875
102 3 FLORIȘTEANU O.M. ANA JURNALISM 466 7,6875
103 4 NISTOR- BUZATU V. GEORGE JURNALISM 466 7,8125
104 4 OPROIU M. DIANA JURNALISM 466 7,875
105 2 MARIȚIU L. IOANA-ADELINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 466 7,6875
106 2 URSEA M.M. COSMIN CRISTIAN PUBLICITATE 464 7,6875
107 1 LEPĂRĂU F.L. RUXANDRA-ANA PUBLICITATE 463 7,625
108 4 MIHU A. ANDRA-ANCUȚA JURNALISM 463 7,6875
109 2 SAFTA I. GEORGE-CRISTIAN COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 462 7,625
110 2 MAXIM V. ANDA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 459 7,5625
111 2 TEODORESCU I. MARIA-CRISTINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 456 1 R
112 4 MUNTEAN N. CĂTĂLINA-ALEXANDRA JURNALISM 455 2 R
113 1 IONIȚĂ V. ALEXANDRU COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 453 1 R
114 FLOREA N. ALINA JURNALISM 450 1 R  (reluare studii)
115 1 DINU C. SABINA-IOANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 450 1 R
116 1 BOITOȘ O.A. LAVINIA-ALEXANDRA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 449 1 R
117 2 STOICA E.CT. IULIA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 447 7,4375
118 1 DRĂCEA S.G. ALEXANDRU-GABRIEL PUBLICITATE 446 7,4375
119 5 RĂDEANU V. GEORGETA-DANIELA JURNALISM 446 7,375
120 2 POPESCU N. ROXANA-GABRIELA PUBLICITATE 445 7,4375
121 1 DINESCU D.I. ALEXA-IOANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 443 7,375
122 1 BECHEANU D. ANA-MARIA JURNALISM 441 7,3125
123 5 ȘERBAN B. ADRIANA-MARIA JURNALISM 441 7,4375
124 3 COSTEA V. ALEXANDRA JURNALISM 440 7,25
125 1 LĂZĂRESCU C. ELENA-CORINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 439 7,3125
126 1 GÎNDAC R.R. ANDREI-IULIAN PUBLICITATE 438 7,375
127 2 ȘERBAN P. ANDREI-IONUȚ PUBLICITATE 438 1 R
128 1 BUDĂU S. DARIA PUBLICITATE 435 1 R
129 2 PĂTRĂNOIU M. DANIELA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 434 1 R
130 1 CIONTU GH. IOANA PUBLICITATE 433 1 R
131 3 GEORGESCU M. CRENGUȚA-MIHAELA JURNALISM 433 1 R
132 2 LINTE M.M. ALEXANDRA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 431 1 R
133 4 NEAMȚU S. ALINA-EUGENIA JURNALISM 428 1 R
134 4 PLOPEANU F.M. IONELA-ALEXANDRA JURNALISM 428 7,125
135 2 MĂLĂESCU ALINA – MIRABELA PUBLICITATE 427 0 (reluare studii)
136 1 BARTOȘ A. ANTOANETA-IULIANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 427 2 R
137 3 GHIORGHE DANIELA JURNALISM 426 7,0625
138 2 MARINESCU N. CRISTINA-EUGENIA PUBLICITATE 422 2 R
139 2 STOICA S. MIHAELA-CRISTINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 422 2 R
140 2 ȘOȘA T. TEODORA-SIMONA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 421 2 R
141 5 VASILE CT. ELENA-MIHAELA JURNALISM 416 1 R
142 2 MIHALACHE CT.L. IOANA-ALEXANDRA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 415 6,8125
143 2 RADOSU P.L. ANCA-ELENA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 414 2 R
144 1 GHERFI M. ANDREEA-MIHAELA PUBLICITATE 412 7,00
145 1 NECIU S. MIHAELA-LOREDANA JURNALISM 411 1 R
146 2 CHELU M.L. IONUȚ-OVIDIU JURNALISM 411 6,9375
147 1 MARGHIOALA V. ROXANA-FLORENTINA JURNALISM 408 1 R
148 2 STÎNGĂ F. LUCICA-ALEXANDRA PUBLICITATE 403 2 R
149 1 BOIERIU M. IULIA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 403 3 R
150 1 BABURU G. SILVIA JURNALISM 402 1 R
151 1 CONSTANTIN ȘT. MIHAI-ALEXANDRU PUBLICITATE 400 2 R
152 4 MOȘTEANU M. ALEXANDRA-ELENA JURNALISM 397 3 R
153 1 CHIȚU GH. COSTIN-ȘTEFAN COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 397 2 R
154 3 CRISTEA O.I. BETTINA-GEORGIANA JURNALISM 396 2 R
155 1 DUMITRU M. ADRIANA-IULIA JURNALISM 394 2 R
156 5 VIZITEU GH. ANDREI-DANUȚ JURNALISM 394 3 R
157 3 FERCHELUC M. ANDRADA-DENISA JURNALISM 393 2 R
158 DUMITRU L. ROXANA JURNALISM 393 0   (reluare studii)
159 1 IVĂNESCU GH. ANNA-MARIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 390 1 R
160 2 ȚONE I. DRAGOȘ-CLAUDIU PUBLICITATE 388 3 R
161 5 ȘTEFAN M. MĂDĂLINA-ALEXANDRA JURNALISM 381 2 R
162 2 CIOCAN ȘT.M. CIPRIAN-ALEXANDRU JURNALISM 380 2 R
163 1 DUMEA  D. ANDREEA-DANIELA JURNALISM 375 1 R
164 5 TURCU ȘT. E. ȘTEFAN-MIHAI JURNALISM 373 1 R
165 3 FLOREA B. ANDRADA-RAMONA JURNALISM 372 4 R
166 2 STAFIE GH. CERASELA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 372 4 R
167 4 MATEUȚ NATALIA-CRISTINA JURNALISM 365 1 R
168 2 RADU M. MARIAN-CLAUDIU PUBLICITATE 362 3 R
169 1 ICONARU GH. ANDREEA-NICOLETA JURNALISM 359 3 R
170 1 BAICEA M. LUCIANA-IONELA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 355 3 R
171 1 CONSTANTIN C. MĂDĂLINA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 354 3 R
172 1 OPREA ALEXANDRA-AURORA JURNALISM 351 3 R
173 5 TĂNASE A. CONSTANTIN-ADRIAN JURNALISM 347 2 R
174 1 GRECU L. DIANA-LUCIANA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 347 3 R
175 2 COBUZ GH. LARISA JURNALISM 341 4 R
176 2 CĂLINESCU I.C. MĂDĂLINA-ANDREEA JURNALISM 340 4 R
177 3 GEAMĂNU V. ELENA-LOREDANA JURNALISM 326 3 R
178 2 OANCEA C. ALEXANDRA PUBLICITATE 324 4 R
179 2 GOLEANU M. GABRIELA CLAUDIA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 321 0 (reluare studii)
180 1 NIȚU D. ANDREEA JURNALISM 320 4 R
181 5 SECELEANU F.C. DIANA-ANDREEA JURNALISM 318 3 R
182 2 ȘIRGHER V.A. IULIA-ALEXANDRA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 313 3R
183 2 MATEESCU M.G. ANDREEA-CĂTĂLINA PUBLICITATE 312 4 R
184 1 VLĂDAN M. ANDREEA-LOREDANA JURNALISM 298 5 R
185 1 GUȘOI GH. ANDRA-ȘTEFANIA PUBLICITATE 290 5 R
186 2 CETINEL M. ELENA-ANGELA-CARINA JURNALISM 271 4,5
187 1 ANGHELUȘ I. IONELA-FLORENTINA PUBLICITATE 254 5 R
188 1 BURBULEA I. SIMONA PUBLICITATE 251 5 R
189 1 DUȚICĂ I. IRINA PUBLICITATE 244 7 R
190 2 LOVIN I. EMANUEL-IONUȚ COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 227 8 R
191 4 MATEI A. ANDREEA-MALVINA JURNALISM 223 8 R
192 5 PUȘCAȘU CT. ANDRA-IOANA JURNALISM 195 10 R
193 2 CIOBANU CT. ANDREEA JURNALISM 178 9 R
URMĂTORII STUDENȚI NU SE RECLASIFICĂ
Specializarea: Jurnalism
NR. CRT NUME  și PRENUME PUNCTAJ FINAL MEDIE OBSERVAȚII
1 CRISTEA M. ANDREEA-GEORGIANA 364 4 R Etnie Rromă
2 ENULESCU (ALEXE) A. RUXANDRA 386 3 R (F2)
3 STAN AURICA 553 9,18 (F2)
4 COVALI A. TATIANA 536 8,93  ( REPUBICA MOLDOVA)
5 CERNAT CT. LIUDMILA 531 8,81 Bursier ( REPUBICA MOLDOVA)
6 GOREA V. CORNELIA 520 8,68 Bursier ( REPUBICA MOLDOVA)
7 PRIMAC G. ANNA 533 8,87 Bursier ( REPUBICA MOLDOVA)
Specializarea: Comunicare și relații publice
NR. CRT NUME  și PRENUME PUNCTAJ FINAL MEDIE OBSERVAȚII
1 ANCUȚA GH. LUMINIȚA 141 10 R Etnie Rromă
2 ȘALAMAC V. IRINA 535 8,9375 Bursier ( REPUBICA MOLDOVA)

Model de cerere pentru alegerea temei de licență

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                        

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Aviz coordonator,

 

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………

născut (ă) în anul …….. luna ……………….. ziua ………… localitatea …………………

……………………………………….. judeţul ………………………………………………….

C.N.P. ……………………………………..        domiciliat (ă) în localitatea …..……………….. ………………………… judeţul / sectorul ……………… …………………………………… strada ……………………………………………..…………………………… nr …………….

bloc ………. scara ……… etajul ………… apartamentul …………., telefon …………….

mobil ……………………………….. student (ă) a (al) Facultății ………………………. …………………………………………. Universitatea …………….…………………………

……………………………………….. programul de studii …………………………., forma de învățământ _________ /

absolvent (ă) a (al) Universităţii …………………..…………………………………………, Facultatea  ………….………………………………………………………………………………….., programul de studii  …………………….……………………………………………………………..,

promoţia …………, forma de învăţământ …………, vă rog să-mi aprobaţi tema lucrării de licență: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

sub coordonarea ştiinţifică a ……………………………………………………………………

Data                                                Semnătura studentului

 

……………………………………             ……………………………………….

Model de cerere pentru alegerea temei de disertație

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                        

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

 

Aviz coordonator,

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………

născut (ă) în anul …….. luna ……………….. ziua ………… localitatea …………………

……………………………………….. judeţul ………………………………………………….

C.N.P. ……………………………………..        domiciliat (ă) în localitatea …..……………….. ………………………… judeţul / sectorul ……………… …………………………………… strada ……………………………………………..…………………………… nr …………….

bloc ………. scara ……… etajul ………… apartamentul …………., telefon …………….

mobil ……………………………….. student (ă) a (al) Facultății ………………………. …………………………………………. Universitatea …………….…………………………

……………………………………….. programul de studii …………………………., forma de învățământ _________ /

absolvent (ă) a (al) Universităţii …………………..…………………………………………, Facultatea  ………….………………………………………………………………………………….., programul de studii  …………………….……………………………………………………………..,

promoţia …………, forma de învăţământ …………, vă rog să-mi aprobaţi tema lucrării de dizertatie: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

sub coordonarea ştiinţifică a ……………………………………………………………………

Data                                                Semnătura studentului

 

……………………………………             ………………………………………

Cererile si dosarul pentru bursa de ajutor oficial se pot depune si in intervalul 1-8 noiembrie 2012

Studenții care solicită bursă de ajutor social vor depune cererea și dosarul la Administrație (dna Mihaela Petrescu) între 1-8 noiembrie 2012. Bursele se acordă, la cerere, studenţilor care au efectuat integral ac­tivităţile universitare, în funcţie de situaţia materială a familiei din care provin. Bursele de ajutor social se alocă, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie, următoarelor categorii de studenţi:

  • studenţilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim pe ţară;
  • studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
  • studenţilor bolnavi de TBC care se află în evidenţa dispensarelor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular. Senatele universitare pot lua în considerare şi alte boli cronice.

Caravana Cărţii Ştiinţifice, iniţiată şi organizată de către Editura Universităţii din Bucureşti (EUB), îşi continuă itinerariul

Joi, 1 noiembrie 2012, Caravana Cărţii Ştiinţifice poposeşte în holul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (pe deja celebrul etaj 6 din Complexul Leu) între orele 09:00 şi 15:00.
La întâlnirea cu viitorii jurnalişti, EUB va prezenta ultimele apariţii editoriale din domeniile filologie, filosofie, istorie şi, evident, jurnalism.
Cu acest prilej, EUB organizează, la ora 12:00, lansarea a două lucrări importante din domeniul jurnalismului, lucrări coordonate de către profesor Daniela Rovenţa-Frumuşani: „Discourse Hypostases/Hypostases Discoursives” (Ipostaze discursive); „Repere conceptuale şi perspective teoretice în Ştiinţele Comunicării. Studii doctorale – vol. 2/2012”.
„Sperăm că această privire (sociologică, politică, metodologică) asupra muncii, discursului şi situaţiei femeilor va contribui la aprofundarea cunoaşterii şi înţelegerii numeroaselor probleme privitoare la « lumea femeilor », precum şi la spulberarea a ceea ce Pierre Bourdieu numeşte violenţa simbolică, notează Daniela Rovenţa-Frumuşani într-unul din studiile publicate în primul volum.
În numărul 2 al volumului Repere conceptuale şi perspective teoretice în Ştiinţele Comunicării…, se poate citi, printre altele, despre: „Religie, comunicare şi mass-media…”, „Modele şi structuri constitutive ale documentarului”, „Direcţii contemporane în sociologia profesiilor”, „Comunicare online: de la comunicare impersonală la comunicarea de masă”.

Rectoratul Universității București a hotărât prelungirea perioadei pentru depunerea candidaturilor studenților

1. Se prelungește pâna la data de 2 noiembrie 2012, ora I4,   termenul pentru depunerea
candidaturilor pentru locurile vacante în consilii și Senat ce revin studenților.
2. Candidaturile se inregistrează și se depun la Secretariatele facultăților.
3- Conducerile facultăților și secretariatele vor lua măsuri pentru aducerea la cunoștința studenților a termenelor pentru depunerea candidaturilor.
Alegerile pentru anul I vor avea loc miercuri, 7 noiembrie, de la ora 13, în amfiteatrul R3, Universitate. Rugăm pe această cale reprezentanții asociațiilor studențești să participe la alegeri și să contacteze Decanatul/Secretariatul.

Invitatie la Radio Romania Actualitati

La 1 noiembrie 2012 Radio Romania sărbătorește împlinirea a 84 de ani de la prima emisie.Printre momentele care marchează anual această aniversare se numără și “Ziua porților deschise” ,zi în care radioul public așteaptă vizita tuturor celor care sunt interesați de un tur al instituției.

Cei care vor veni în ziua de joi,1 noiembrie ,intre orele 10.00-16.00 la intrarea din str.Temișana a Radio România ,vor fi întâmpinați de colegii noștri și conduși pe următorul traseu:

-Agenția de presă RADOR,centrul unde se monitorizează 24 ore din 24 informațiile difuzate(în limba română și 15 limbi străine) de către 57 posturi de radio și televiziune precum și din presa scrisă(150 de publicații) de pe toate continentele.

-Radio România 3 Net,primul post public de radio online.

-Radio România București fm,un post creat pentru a-ți oferi toate informațiile despre Capitală.

-Radio România Antena Satelor ,un post public cu acoperire națională dedicat spațiului rural.

-Studioul 31 al Radio România Actualități.

-Studioul “Mihai Zirra” al Redacției Teatru ,locul unde s-au înregistrat de-a lungul anilor cele mai multe dintre spectacolele de teatru radiofonic din Fonoteca de aur a Radiodifuziunii.