Category Archives: Admiterea 2012

Situatia confirmarii locurilor la zi

Pe data de 27 iulie, dupa terminarea perioadei de confirmare, nu au fost ocupate 4 locuri la buget la specializarea Jurnalism, 4 locuri la buget la specializarea Publicitate şi 11 locuri la buget la specializarea Comunicare si relatii publice. Dintre candidati, 3, la specializarea Comunicare şi relaţii publice, au renunţat la locurile de la buget, solicitând locuri cu taxă sau ID.

In acest moment nu a fost confirmata ocuparea a 9 locuri la taxa la specializarea Jurnalism, 12 locuri la taxa la specializarea Comunicare si relatii publice si 8 locuri la taxa la specializarea Publicitate

Situatia confirmarii locurilor la zi

In acest moment nu a fost confirmata ocuparea a 10 locuri la buget la specializarea Jurnalism, 15 locuri la buget la specializarea Comunicare si relatii publice si 6 locuri la buget la specializarea Publicitate.

In acest moment nu a fost confirmata ocuparea a 14 locuri la taxa la specializarea Jurnalism, 15 locuri la taxa la specializarea Comunicare si relatii publice si 10 locuri la taxa la specializarea Publicitate.

Maine, vineri, este ultima zi de confirmare a acestor locuri.

 

Anunt important pentru candidatii eligibili

Candidatii eligibili admisi pentru locurile cu taxa si ID sunt invitati sa urmareasca listele care se vor afisa pe site si la sediul facultatii, deoarece se vor elibera locuri cu taxa prin neconfirmarea locului sau urcarea celor admisi cu taxa in lista celor admisi la buget. In aceste conditii, candidatii eligibili vor trebui sa depuna cereri la secretariat pentru a confirma intentia inscrierii pe locuri cu taxa.

Va invitam sa consultati, in continuare, calendarul afisarii rezultatelor si al datelor in care trebuie sa se confirme locurile (metodologia completa o gasiti aici):

CALENDARUL ADMITERII

Depunerea dosarelor de înscriere

9 – 16 iulie

Luni – vineri: orele 9.00 – 14.00

Sâmbătă, Duminică: orele 9.00 – 14.00

Luni, 16 iulie, 9.00 – 16.00

Afișarea listelor nominale, pe săli, cu candidații înscriși și cu opțiunile acestora

17 iulie

Susținerea examenului de admitere

18 iulie

ora 11.00

Candidații se vor prezenta la sală la ora 10.00, cu BI/CI și legitimația de concurs. Candidații care nu au asupra lor documentele menționate nu vor fi primiți în sala de examen.

Afișarea rezultatelor examenului de admitere

22 iulie

(dată estimată)

Depunerea contestațiilor

23 și 24 iulie

(48 de ore de la data afișării rezultatelor)

orele 10.00 – 14.00

Afișarea rezultatelor după contestații

26 iulie

Confirmarea de către candidații admiși pe locurile subvenționate de la buget a locurilor ocupate în urma examenului de admitere

23 – 27 iulie

orele 10.00 – 14.00

Confirmarea, de către candidații admiși pe locurile cu taxă, a locurilor ocupate în urma examenului de admitere

23 – 27 iulie

orele 10.00 – 14.00

Confirmarea locurilor, de către candidații admiși la ID

23 – 27 iulie

orele 10.00 – 14.00

Afișarea listelor cu candidații care au confirmat locul obținut  în urma concursului de admitere

28 iulie

(dată estimată)

Depunerea cererilor de retragere a dosarelor de către candidații respinși (care au obținut medii sub 5.00)

23 – 25 iulie

orele 11.00 – 14.00

Restituirea actelor din dosarele candidaților respinși (care au obținut medii sub 5.00)

26 – 27 iulie

orele 11.00 – 14.00

Repartiția locurilor rămase neocupate în urma neconfirmării locurilor

Prima etapă-3-5 septembrie (urmând ca, în functie de listele obținute, să se adauge  un interval)

orele 11.

Barem admitere

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Sesiunea iulie 2012

Proba: Limba română, creativitate și expresivitate

Examen de admitere

BAREM

Subiectul 1 – 3 puncte

1. b cinste, miere, oină, curaj

2. d comisar-şef

3. c sfertul academic

4. c argintiii cercei

5. c În calitate de om care s-a născut în România și munceşte la Iaşi, am un cuvânt de spus.

6. c din punctul de vedere al dotării

7. b vulnerabilitate

8. c minte

9. b ciorba pe care aţi servit-o lângă piscină Monicăi

10. c banii pe care-i are Ioana, abia-i ajung să trăiască de pe o zi pe alta

11. c Preţurile au luat-o în jos şi tendinţa e să rămână aşa.

12. a deficienţă

13. d. Maeştrii bucătari au făcut demonstraţii culinare.

14. c. Un incident militar a avut loc într-un mic port din Dubai.

15. a drept al unui stat asupra altuia, care, deşi are guvern propriu, nu are autonomie completă

16. c drum-de-fier, ochi-de-pisică, poale-n-brâu, cal-de-mare

17. b îţi spuneam, se suia, ei plăteau, noi aruncam

18. c Ce-i în sticlele acelea?

19. b A luat o decizie pe baza rezultatelor primite.

20. a a împodobi, a întoarce, a lăcui

21. c berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă,  bilanțul era rău de tot

22. b neclar, vag, voalat

23. a a spune ce crezi

24. c necivilizat

25. c educație

26. c i-a administrat o doză

27. a antiaerian, nonconformist, neabătut, ex-preşedinte

28. c a cugeta, a gândi, a reflecta, a medita

29. b virtute-viciu

30. a atroce, eficace, perspicace, tenace

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

Subiectul 2 – 3 puncte

Structura povestirii:

  1. coerenţă, unitatea abordării, verosimilitate – 0,75 puncte
  2. momentele subiectului – expoziţiune, intrigă, punct culminant, desfăşurarea acţiunii, deznodământ – 0,75 puncte

Construcţia personajului/ personajelor, elemente de atmosferă şi decor – 0,5 punct

Expresivitatea: proprietatea termenilor, bogăţia vocabularului, corectitudinea modurilor şi timpurilor verbale folosite, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clişeelor – 1 punct

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Subiectul 3 – 3 puncte

Calitatea argumentelor (adecvarea în raport cu problema discutată) – 0,50 p

Densitatea argumentativă (minimum 3 argumente) – 0, 75 p

Adecvarea argumentelor la identitatea interlocutorilor – 0, 50 p

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argument concluzie) – 0, 75 p

Expresivitate (termeni potriviţi, utilizarea adecvată a figurilor de stil, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0, 50 p

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

Repartizarea candidatilor pe sali, la admitere

Examenul de admitere va va avea loc miercuri,18 iulie 2012, ora 11.00. Examenul va dura 3 ore.

Candidatii se vor prezenta la sala la ora 10.00, cu BI/CI si legitimatia de concurs. Candidatii care nu au asupra lor documentele menționate nu vor fi primiti in sala de examen.

Salile A01, A02 si A101 se afla in corpul A, Universitatatea Politehnica, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Bucuresti

Salile B 212, B223, B 312, B 110 si B306 se afla in corpul B, Universitatatea Politehnica, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Bucuresti

Sala R3 se afla la Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti, str. Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București

Amfiteatrul 4 se afla la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti, Bd. M. Kogălniceanu, 36-46, Bucuresti

Va invitam sa consultati, in continuare, repartizarea candidatilor pe sali:

Continue reading Repartizarea candidatilor pe sali, la admitere

Candidații care, până în momentul înscrierii, au beneficiat de finanţare – parţială sau integrală – de la bugetul statului vor fi înscriși după cum urmează:

a)    În cazul în care candidatul este student la o altă facultate, pe locuri subvenționate de la buget, va fi înscris la FJSC numai pe locuri cu taxă și are dreptul să opteze, la punctul III din fișa de înscriere, doar pentru cursuri cu frecvență – taxă sau ID

Continue reading Candidații care, până în momentul înscrierii, au beneficiat de finanţare – parţială sau integrală – de la bugetul statului vor fi înscriși după cum urmează: