Monthly Archives: July 2012

Barem admitere

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Sesiunea iulie 2012

Proba: Limba română, creativitate și expresivitate

Examen de admitere

BAREM

Subiectul 1 – 3 puncte

1. b cinste, miere, oină, curaj

2. d comisar-şef

3. c sfertul academic

4. c argintiii cercei

5. c În calitate de om care s-a născut în România și munceşte la Iaşi, am un cuvânt de spus.

6. c din punctul de vedere al dotării

7. b vulnerabilitate

8. c minte

9. b ciorba pe care aţi servit-o lângă piscină Monicăi

10. c banii pe care-i are Ioana, abia-i ajung să trăiască de pe o zi pe alta

11. c Preţurile au luat-o în jos şi tendinţa e să rămână aşa.

12. a deficienţă

13. d. Maeştrii bucătari au făcut demonstraţii culinare.

14. c. Un incident militar a avut loc într-un mic port din Dubai.

15. a drept al unui stat asupra altuia, care, deşi are guvern propriu, nu are autonomie completă

16. c drum-de-fier, ochi-de-pisică, poale-n-brâu, cal-de-mare

17. b îţi spuneam, se suia, ei plăteau, noi aruncam

18. c Ce-i în sticlele acelea?

19. b A luat o decizie pe baza rezultatelor primite.

20. a a împodobi, a întoarce, a lăcui

21. c berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă,  bilanțul era rău de tot

22. b neclar, vag, voalat

23. a a spune ce crezi

24. c necivilizat

25. c educație

26. c i-a administrat o doză

27. a antiaerian, nonconformist, neabătut, ex-preşedinte

28. c a cugeta, a gândi, a reflecta, a medita

29. b virtute-viciu

30. a atroce, eficace, perspicace, tenace

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

Subiectul 2 – 3 puncte

Structura povestirii:

  1. coerenţă, unitatea abordării, verosimilitate – 0,75 puncte
  2. momentele subiectului – expoziţiune, intrigă, punct culminant, desfăşurarea acţiunii, deznodământ – 0,75 puncte

Construcţia personajului/ personajelor, elemente de atmosferă şi decor – 0,5 punct

Expresivitatea: proprietatea termenilor, bogăţia vocabularului, corectitudinea modurilor şi timpurilor verbale folosite, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clişeelor – 1 punct

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Subiectul 3 – 3 puncte

Calitatea argumentelor (adecvarea în raport cu problema discutată) – 0,50 p

Densitatea argumentativă (minimum 3 argumente) – 0, 75 p

Adecvarea argumentelor la identitatea interlocutorilor – 0, 50 p

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argument concluzie) – 0, 75 p

Expresivitate (termeni potriviţi, utilizarea adecvată a figurilor de stil, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0, 50 p

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

Repartizarea candidatilor pe sali, la admitere

Examenul de admitere va va avea loc miercuri,18 iulie 2012, ora 11.00. Examenul va dura 3 ore.

Candidatii se vor prezenta la sala la ora 10.00, cu BI/CI si legitimatia de concurs. Candidatii care nu au asupra lor documentele menționate nu vor fi primiti in sala de examen.

Salile A01, A02 si A101 se afla in corpul A, Universitatatea Politehnica, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Bucuresti

Salile B 212, B223, B 312, B 110 si B306 se afla in corpul B, Universitatatea Politehnica, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Bucuresti

Sala R3 se afla la Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti, str. Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București

Amfiteatrul 4 se afla la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti, Bd. M. Kogălniceanu, 36-46, Bucuresti

Va invitam sa consultati, in continuare, repartizarea candidatilor pe sali:

Continue reading Repartizarea candidatilor pe sali, la admitere

Anunţ pentru studenţi

1. Internship la EACA,
European Association of Communication Agencies (EACA ) anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de intern timp de  6 luni la Brussells, la  asociatia care gestioneaza si EDCOM (organizatia ce gazduieste ADVENTURE-competitia de publicitate europeana). Dupa terminarea stagiului, fericitul intern va detine  European Advertising Certificate Internship. Aveti mai multe informatii pe linkul
http://www.eacaeducation.eu/uploads/EACA%20Intern%202012.pdf

Continue reading Anunţ pentru studenţi

Candidații care, până în momentul înscrierii, au beneficiat de finanţare – parţială sau integrală – de la bugetul statului vor fi înscriși după cum urmează:

a)    În cazul în care candidatul este student la o altă facultate, pe locuri subvenționate de la buget, va fi înscris la FJSC numai pe locuri cu taxă și are dreptul să opteze, la punctul III din fișa de înscriere, doar pentru cursuri cu frecvență – taxă sau ID

Continue reading Candidații care, până în momentul înscrierii, au beneficiat de finanţare – parţială sau integrală – de la bugetul statului vor fi înscriși după cum urmează:

Admitere 2012 – Studii universitare de master

Nr. crt. Domeniul de licență Programul de studii Forma de învățământ (IF, IFR) Capacitatea de școlarizare aprobată          (buget + taxă) locuri repartizate la buget 2012/2013: 160
1 Științe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate și relații publice învățământ cu frecvență 25
2 Științe ale comunicării Comunicare corporativa învățământ cu frecvență 25
3 Științe ale comunicării Jurnalism politic învățământ cu frecvență 50
4 Științe ale comunicării Jurnalism tematic învățământ cu frecvență 50
5 Științe ale comunicării Managementul institutiilor mass-media învățământ cu frecvență 25
6 Științe ale comunicării Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză – Medias, developpement, societe) învățământ cu frecvență 30
7 Științe ale comunicării Productie multimedia si audiovideo învățământ cu frecvență 25
8 Științe ale comunicării Teorii si metode de cercetare în științele comunicării învățământ cu frecvență 25
9 Științe ale comunicării Jurnalism tematic învățământ cu frecvență redusă 50
10 Științe ale comunicării Comunicare corporativă învățământ cu frecvență redusă 50
TOTAL 355