Daily Archives: July 18, 2012

Barem admitere

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Sesiunea iulie 2012

Proba: Limba română, creativitate și expresivitate

Examen de admitere

BAREM

Subiectul 1 – 3 puncte

1. b cinste, miere, oină, curaj

2. d comisar-şef

3. c sfertul academic

4. c argintiii cercei

5. c În calitate de om care s-a născut în România și munceşte la Iaşi, am un cuvânt de spus.

6. c din punctul de vedere al dotării

7. b vulnerabilitate

8. c minte

9. b ciorba pe care aţi servit-o lângă piscină Monicăi

10. c banii pe care-i are Ioana, abia-i ajung să trăiască de pe o zi pe alta

11. c Preţurile au luat-o în jos şi tendinţa e să rămână aşa.

12. a deficienţă

13. d. Maeştrii bucătari au făcut demonstraţii culinare.

14. c. Un incident militar a avut loc într-un mic port din Dubai.

15. a drept al unui stat asupra altuia, care, deşi are guvern propriu, nu are autonomie completă

16. c drum-de-fier, ochi-de-pisică, poale-n-brâu, cal-de-mare

17. b îţi spuneam, se suia, ei plăteau, noi aruncam

18. c Ce-i în sticlele acelea?

19. b A luat o decizie pe baza rezultatelor primite.

20. a a împodobi, a întoarce, a lăcui

21. c berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă,  bilanțul era rău de tot

22. b neclar, vag, voalat

23. a a spune ce crezi

24. c necivilizat

25. c educație

26. c i-a administrat o doză

27. a antiaerian, nonconformist, neabătut, ex-preşedinte

28. c a cugeta, a gândi, a reflecta, a medita

29. b virtute-viciu

30. a atroce, eficace, perspicace, tenace

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

Subiectul 2 – 3 puncte

Structura povestirii:

  1. coerenţă, unitatea abordării, verosimilitate – 0,75 puncte
  2. momentele subiectului – expoziţiune, intrigă, punct culminant, desfăşurarea acţiunii, deznodământ – 0,75 puncte

Construcţia personajului/ personajelor, elemente de atmosferă şi decor – 0,5 punct

Expresivitatea: proprietatea termenilor, bogăţia vocabularului, corectitudinea modurilor şi timpurilor verbale folosite, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clişeelor – 1 punct

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Subiectul 3 – 3 puncte

Calitatea argumentelor (adecvarea în raport cu problema discutată) – 0,50 p

Densitatea argumentativă (minimum 3 argumente) – 0, 75 p

Adecvarea argumentelor la identitatea interlocutorilor – 0, 50 p

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argument concluzie) – 0, 75 p

Expresivitate (termeni potriviţi, utilizarea adecvată a figurilor de stil, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0, 50 p

Nota bene!

Pentru fiecare greşeală de gramatică se vor scădea câte 0,05 puncte.