Monthly Archives: August 2012

SITUATIA CONFIRMARII LOCURILOR LA DATA DE 13 AUGUST 2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA ID

DATA: 02 AUGUST 2012

 

LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA ID PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012.

Confirmarea locurilor se face prin aducerea chitanţei de plată a taxei de 500 de lei, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN:  RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502, în data de 03 august sau în perioada 3-7 septembrie la sediul facultăţii.

 

Candidaţii care locuiesc în provincie şi nu pot ajunge la facultate în termenul stabilit pot trimite chitanţa doveditoare pe tot parcursul lunii august pe e-mail petrescumihaela48@yahoo.com sau vioricapaus@yahoo.co.uk. Candidaţii care nu doresc să confirme locul sunt rugaţi să anunţe prin e-mail, la adresele menţionate mai sus, pentru a lăsa posibilitatea obţinerii acestor locuri de către candidaţii admişi la ID, în ordinea mediilor. Chitanţa poate fi scanată sau se poate trimite un e-amil cu numele şi prenumele candidatului, numărul chitanţei şi data la care a fost efectuată plata.

ATENTIE! Candidaţii care vor confirma locul vor fi înmatriculaţi în ordinea descrescătoare a mediei şi conform opţiunilor exprimate. În cazul în care numărul confirmărilor va depăşi numărul locurilor alocate (102 locuri, dintre care 37 la specializarea Jurnalism şi 65 la specializarea Comunicare şi Relaţii Publice), candidaţilor li se va restitui integral taxa achitată.

Continue reading SITUATIA CONFIRMARII LOCURILOR LA DATA DE 13 AUGUST 2012

Anunț important!

Va reamintim ca perioda urmatoare de confirmare a locurilor la FJSC are loc intre 3-7 septembrie. Candidatii trebuie sa achite prima transa a taxei (invatamant zi-taxa sau ID), in valoare de 500 ron si copia legalizata dupa diploma de bac.
Locurile ramase libere la taxa-zi, in urma neconfirmarii de catre candidatii de pe lista, vor fi ocupate, in ordinea descrescatoare a mediilor, de catre candidatii de pe lista candidatilor admisi la ID care au confirmat locul si au platit taxa.
Vom publica in curand pe site situatia provizorie a candidatilor care au confirmat locul la ID.

Anunţ important

Candidaţii care doresc să confirme locul la taxă, în perioada 3 august – 3 septembrie, sunt rugaţi să o faca pe email, la următoarea adresă: vioricapaus@yahoo.co.uk, urmând să faca ulterior dovada plăţii taxei. Mai sunt neconfirmate la taxă aproximativ 10 locuri, în acest moment. Candidaţii care au medii sub ultima medie de la taxă şi sunt interesaţi să ocupe aceste locuri, pot să confirme intenţia lor printr-un mail la adresa de mai sus şi vor fi repartizaţi pe locurile cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor.

De asemenea candidaţii care doresc să confirme locul la ID, o pot face printr-un mail vioricapaus@yahoo.co.uk, urmând ca taxa să fie plătită până în 3-5 septembrie.

Cursurile de la ID sunt similare celor de la zi, atât ca programă de învăţământ, cât şi ca profesori şi au loc în module comasate, un week-end pe lună. Suporturile de curs sunt livrate în format electronic, iar studenţii beneficiază de consultarea permanentă a profesorilor din FJSC. După primul an de studii, prin examen de admitere, candidaţii care obţin un loc la cursuri la zi, sunt transferaţi direct în anul II.

 

Lista candidaílor admişi la taxă, 02.08.2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA TAXĂ, SPECIALIZAREA JURNALISM

DATA: 02 AUGUST 2012

 

LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA TAXĂ PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012. RECLASIFICAREA S-A OPERAT ÎN FUNCŢIE DE MEDIE ŞI OPŢIUNEA DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, PRIVIND SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CONFORM METODOLOGIEI DE ADMITERE).

  Continue reading Lista candidaílor admişi la taxă, 02.08.2012

Lista candidatilor admisi la buget, 02.08.2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA BUGET, SPECIALIZAREA JURNALISM

DATA: 02 AUGUST 2012

 LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012. RECLASIFICARE S-A OPERAT ÎN FUNCŢIE DE MEDIE ŞI OPŢIUNEA DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, PRIVIND SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CONFORM METODOLOGIEI DE ADMITERE)

Continue reading Lista candidatilor admisi la buget, 02.08.2012