Daily Archives: August 2, 2012

Lista candidaílor admişi la taxă, 02.08.2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA TAXĂ, SPECIALIZAREA JURNALISM

DATA: 02 AUGUST 2012

 

LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA TAXĂ PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012. RECLASIFICAREA S-A OPERAT ÎN FUNCŢIE DE MEDIE ŞI OPŢIUNEA DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, PRIVIND SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CONFORM METODOLOGIEI DE ADMITERE).

  Continue reading Lista candidaílor admişi la taxă, 02.08.2012

Lista candidatilor admisi la buget, 02.08.2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA BUGET, SPECIALIZAREA JURNALISM

DATA: 02 AUGUST 2012

 LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012. RECLASIFICARE S-A OPERAT ÎN FUNCŢIE DE MEDIE ŞI OPŢIUNEA DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, PRIVIND SPECIALIZAREA ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (CONFORM METODOLOGIEI DE ADMITERE)

Continue reading Lista candidatilor admisi la buget, 02.08.2012