Daily Archives: August 3, 2012

Anunţ important

Candidaţii care doresc să confirme locul la taxă, în perioada 3 august – 3 septembrie, sunt rugaţi să o faca pe email, la următoarea adresă: vioricapaus@yahoo.co.uk, urmând să faca ulterior dovada plăţii taxei. Mai sunt neconfirmate la taxă aproximativ 10 locuri, în acest moment. Candidaţii care au medii sub ultima medie de la taxă şi sunt interesaţi să ocupe aceste locuri, pot să confirme intenţia lor printr-un mail la adresa de mai sus şi vor fi repartizaţi pe locurile cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor.

De asemenea candidaţii care doresc să confirme locul la ID, o pot face printr-un mail vioricapaus@yahoo.co.uk, urmând ca taxa să fie plătită până în 3-5 septembrie.

Cursurile de la ID sunt similare celor de la zi, atât ca programă de învăţământ, cât şi ca profesori şi au loc în module comasate, un week-end pe lună. Suporturile de curs sunt livrate în format electronic, iar studenţii beneficiază de consultarea permanentă a profesorilor din FJSC. După primul an de studii, prin examen de admitere, candidaţii care obţin un loc la cursuri la zi, sunt transferaţi direct în anul II.