Daily Archives: August 14, 2012

SITUATIA CONFIRMARII LOCURILOR LA DATA DE 13 AUGUST 2012

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA ID

DATA: 02 AUGUST 2012

 

LISTELE CUPRIND CANDIDAŢII ADMIŞI LA ID PE LISTELE INIŢIALE ŞI RECLASIFICĂRILE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN URMA NECONFIRMĂRII PÂNĂ LA DATA DE 02 AUGUST 2012.

Confirmarea locurilor se face prin aducerea chitanţei de plată a taxei de 500 de lei, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN:  RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502, în data de 03 august sau în perioada 3-7 septembrie la sediul facultăţii.

 

Candidaţii care locuiesc în provincie şi nu pot ajunge la facultate în termenul stabilit pot trimite chitanţa doveditoare pe tot parcursul lunii august pe e-mail petrescumihaela48@yahoo.com sau vioricapaus@yahoo.co.uk. Candidaţii care nu doresc să confirme locul sunt rugaţi să anunţe prin e-mail, la adresele menţionate mai sus, pentru a lăsa posibilitatea obţinerii acestor locuri de către candidaţii admişi la ID, în ordinea mediilor. Chitanţa poate fi scanată sau se poate trimite un e-amil cu numele şi prenumele candidatului, numărul chitanţei şi data la care a fost efectuată plata.

ATENTIE! Candidaţii care vor confirma locul vor fi înmatriculaţi în ordinea descrescătoare a mediei şi conform opţiunilor exprimate. În cazul în care numărul confirmărilor va depăşi numărul locurilor alocate (102 locuri, dintre care 37 la specializarea Jurnalism şi 65 la specializarea Comunicare şi Relaţii Publice), candidaţilor li se va restitui integral taxa achitată.

Continue reading SITUATIA CONFIRMARII LOCURILOR LA DATA DE 13 AUGUST 2012