Anunturi importante privind admiterea

Va invitam sa cititi in continuare cateva anunturi importante privind procedurile pe care trebuie sa le urmati dupa examenul de admitere:

1. Anunt in atentia candidatilor admisi la taxa:

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ, învățământ cu frecvență, vor prezenta, în perioada 23-27 iulie, diploma de bacalaureat în copie legalizată (în cazul în care nu au depus copia după diplomă la înscriere), chitanţa de plată a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2012. Chitanța va fi însoțită de formularul tip prin care solicită ocuparea locului cu taxă.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ la forma de învățământ ID, vor prezenta, în perioada 23 – 27 iulie 2012, diploma de bacalaureat în copie legalizată (în cazul în care nu au depus copia după diplomă la înscriere), chitanţa de plată a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal 4505502, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2012. Chitanța va fi însoțită de formularul tip prin care solicită ocuparea locului cu taxă la ID.

Notă: Candidații absolvenţi ai promoţiei 2012, cărora nu li s-a eliberat diploma de Bacalaureat, pot prezenta adeverinţa de absolvire în copie legalizată, însoțită de adeverința de la liceu din care să reiasă faptul că diploma de Bacalaureat nu a fost eliberată precum și termenul la care va fi eliberată.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc diploma de bacalaureat în copie legalizată, în termenul stabilit, pierd definitiv locul respectiv care va fi ocupat de următorul candidat de pe listă

În cazul în care nu se prezintă chitanţa de plată, candidatul se consideră retras, iar locul va fi ocupat de următorul candidat de pe lista de admitere care a achitat taxa.

2. Departajare taxa:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR DE LA LOCURILE CU TAXĂ

 CLASAȚI PE ULTIMA POZIȚIE CU MEDIA 6.70

 

Conform metodologiei afișate, la medii egale s-a luat în calcul prima opțiune și nota de la proba de NARAȚIUNE.

 

Nr. Crt.

Nr. Leg.

Nume/prenume Medie admitere

Naratiune

982

BĂNULESCU C. ANA ŞTEFANIA 6.70

1.25

852

BEZDADEA IVĂNESCU F. IOANA 6.70

1.15

549

BURCICĂ E. GABRIELA 6.70

0.90

201

DRAGNEA I. ALEXANDRA REMY LEE 6.70

1.30

737

GLĂVAN G. JENICA FLORIANA 6.70

0.80

948

IONESCU S.D. GEORGE MIHAIL 6.70

1.10

373

IRIMIA C. ROXANA PETRUŢA 6.70

1.45

838

LUPŞA N.M. BIANCA TEODORA 6.70

1.00

250

MIHAI A.A. ANDRA MĂDĂLINA 6.70

1.45

93

MIHĂILĂ D. ANCA 6.70

1.55

219

MOTORGA V. MARIA CĂTĂLINA 6.70

1.45

695

MUNTEANU S. CRISTINA RALUCA 6.70

1.25

1028

NEGOIŢĂ D. ANA IULIA 6.70

0.95

544

NICHIFOR V. ANCUŢA 6.70

1.75

151

OPREA GHE. ANTONIA 6.70

1.25

9

PREDESCU G. ADINA MARIANA 6.70

1.45

233

RĂDULESCU D. ANDREEA ŞTEFANIA 6.70

0.95

374

STOG. C. IVONA GEORGIANA 6.70

1.55

54

TODOSI I. IULIA 6.70

1.35

339

UNGUREANU P. NICOLETA 6.70

1.90

323

VASILE N. CRISTINA MĂDĂLINA 6.70

2.00

536

VIANU D.V. YARDENA 6.70

1.55

 

 

3. DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR DE LA SPECIALIZAREA JURNALISM

 CLASAȚI PE ULTIMA POZIȚIE CU MEDIA 7.00

Conform metodologiei afișate, la medii egale și aceeași opțiune, s-a luat în considerare nota de la proba de NARAȚIUNE.

 

Nr. crt. Nume și prenume Nota Narațiune

1

FOLESCU G. MĂDĂLINA ANTONIA

1.55

2

PRUNEȘ M. VLAD COSMIN

1.50

3

BÎRNAURE E.S. MARIA ANDREEA

1.45

4

PUȘCAȘU I. DANIEL CĂTĂLIN

0.95

5

NEAGU C.M. ANDREEA

0.90

6

DUCA FL. ANASTASIA

0.85

7

CROITORU D. ALEXANDRA

0.70

 

Primii doi candidați au fost repartizați, pe opțiunea I la specializarea Jurnalism, restul fiind repartizați pe locurile rămase libere la buget la specializarea Comunicare și relații publice.