Colocviu de practica – anii I si II, zi

Luni, 3 septembrie, la ora 10, este programat colocviul de practică pentru anii I şi II, zi, pentru practica în jurnalism.

Studenţii vor prezenta dosarul de practică, ce cuprinde (http://www.fjsc.ro/ro/informatii/166-Regulamentul-practicii-profesionale-a-studen-ilor):

– adeverinţa de practică: aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;

raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite

dovada activităţii – dacă există materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc.

Raluca Radu