Tematica si bibliografie concurs posturi didactice

Va invitam sa consultati in continuare:

Tematică de examen

 

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: asistent universitar

Poziţia: 34

 

 

Tematică

1. Limbajul televizual

Bibliografie selectivă

Berger, Peter L., Luckmann, Thomas, 2008, Construirea socială a realităţii, Editura Art, Bucureşti

Eco, Umberto (1980), Towards a semiotic Inquiry into the TV message, in Corner şi Hawthorn (coord.)

Iyengar, Shanto, 1991, Is Anyone responsible? How Television frames Political Issues, University of Chicago Press, Chicago.

Jost, Francois, 2001, La television du quotidien. Entre realite et fiction, INA – De Boeck Universite, Bruxelles

Zeca-Buzura, Daniela, 2009, Veridic. Virtual. Ludic, Editura Polirom, Iaşi

 

2. Talk-show-ul

Bibliografie selectiva

Charadeau, Patrick (coord), 1992, La télévision, les débats culturels, Paris, Apostrophes, Didier Erudition

Fiske, John, Hartley, John, 2002, Semnele televiziunii, Iaşi, Editura Institutului European.

Ghiglione, Rodolphe, Charadeau, Patrick (coord), 1993, L̀̀’etude du genre télévisuel: Le talk-show, rapport, CNRS.

Lecomte, Patrick, 2004, Comunicare, televiziune şi democraţie, Editura Tritonic, Bucureşti

Nel, Nöel, 1990, Le Débats télévisé, Paris, Armand Colin.

 

3. Producţia şi difuzarea ştirilor

Bibliografie selectiva

Coman, Mihai (coord.), 2001, Manual de Jurnalism, vol 1, 2, ediţia a  II‑a, Editura Polirom, Iaşi

Gitlin,Todd, 1980, The Whole World is Watching, University of California Press, Berkeley.

Hailey, Arthur, 1995, Ştirile de seară, Univers, Bucureşti.

Hartley, John, 1999, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi

Kozloff, Sarah, 1992, „Narrative Theory and Television”, în R. Allen (ed.), Channels of Discourse, Reasembled: Television and Contemporary Criticism, Routledge, Londra, pp.67-100.

Tematică de examen

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: asistent universitar

Poziţia: 35

1. Genurile presei scrise: ancheta.

 

Bibliografie selectivă:

Agnes, Yves, 2011, Introducere în jurnalism, Editura Polirom, Iaşi.  

Benjaminson, P., Anderson, D., 1990, Investigative Reporting, Iowa, Iowa State University Press, Ames.

deBourg, H. (coord.), 2006, Jurnalismul de Investigaţie. Context şi practică, Editura Limes, Cluj-Napoca.

Forbes, D, 2005, A watchdog’s guide to investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung, Johanesbourg.

Grosu, C., Avram, L., 2004, Jurnalismul de investigaţie. Ghid practic, Iaşi, Polirom.

Mencher, M., 1994, News Reporting and Writing, Sixth Edition, Wm. C. Brown Communications, Inc.

Mouriquand, J., 1994, L’enquête, CFPJ, Paris.

Preda, S., „Ancheta” în Coman, M. (coord.), 1999, Manual de Jurnalism, Tehnici fundamentale de redactare, vol. II, Polirom, Iaşi.

Preda, Sorin, 2006, Tehnici de redactare în presa scrisă, Editura Polirom, Iaşi.  

Randall, D., 1996, Jurnalistul Universal, Iaşi, Polirom.

Williams, N. P., 1978, Investigative Reporting and Editing, Prentice Hall, inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

 

2. Intervievarea – metodă de culegere de informaţii.

 

Bibliografie selectivă:

Agnes, Yves, 2011, Introducere în jurnalism, Editura Polirom, Iaşi.  

Keeble, R. (coord), 2009, Presa scrisă. O introducere critică, Editura Polirom, Iaşi.

Lazăr, M., „Evenimentul şi mass-media” în Coman, M. (coord.), Manualul de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi.

Mencher, M., 1994, News Reporting and Writing, Sixth Edition, Wm. C. Brown Communications, Inc.

Metzler, K., 1986, Newsgathering, ed. II, Prentice-Hall, New Jersey.

Randall, D., 1996, Jurnalistul Universal, Iaşi, Polirom.

Tolcea, M., „Interviul” în Coman, M. (coord.), Manualul de jurnalism, vol. I, Editura Polirom, Iaşi.

 

 

3. Principiile redactării jurnalistice: concizia, credibilitatea, acurateţea.

Bibliografie selectivă:

Agnes, Yves, 2011, Introducere în jurnalism, Editura Polirom, Iaşi.  

Keeble, R. (coord), 2009, Presa scrisă. O introducere critică, Editura Polirom, Iaşi.

Mencher, Melvin, 1991, News Reporting and Writing, (cap. I, II, V, VI, VII), Columbia University, Wm. C. Brown Publishers

Randall, D., 1996, Jurnalistul Universal, Iaşi, Polirom.

Roşca, Luminiţa, „Textul jurnalistic” în Coman, M. (coord.), Manualul de jurnalism, vol. I, Editura Polirom, Iaşi.

Roşca, Luminiţa, 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, pp. 49-138.

Stovall, G.J., 2005, Journalism. Who,What, When, Where, Why and How, Pearson Education, Boston.

 

Tematică de examen

 

 

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: lector universitar

Poziţia: 21

 

 

Tematică

 

 1. 1.     Rolul strategiei în domeniul relaţiilor publice

Bibliografie selectivă

Agee K. Warren, Ault H. Phillip, Cameron T. Glen şi Wilcox L. Dennis  – Relaţii Publice principii si strategii, Curtea Veche, Bucureşti, 2009
Bernard Dagenais – Campania de relatii publice, Polirom, Iaşi, 2003
Carrell Bob, Newsom Doug – Redactarea materialelor de Relaţii Publice, Iaşi, Polirom, 2004
Coman Cristina – Relaţii Publice – Principii şi Strategii, Polirom, Iaşi, 2004
Coman Cristina – Relaţii Publice şi Mass-Media, Polirom, Iaşi, 2000
Gregory Anne – Planificarea si managementul campaniilor de relatii publice, Polirom, Iaşi, 2009
Sandra Olivier – Strategii de Relaţii Publice, Polirom, Iaşi, 2009

 

 

 1. 2.     Teoria încadrării și teoria atribuirii: utilizări în jurnalism și în relații publice

Bibliografie selectivă

Drăgan, Ioan – Comunicarea, Paradigme şi Teorii, vol. 2, ed. Rao, Bucureşti, 2007

Drăgan, Ioan – Paradigme ale comunicări de masă. Orizontul societăţii mediatice. Partea I, Casa de editură şi presă “Şansa” SRL, Bucureşti, 1996

Heath, R.L. – Encyclopedia of Public Relations, Sage, Thousand Oaks, vol. 1, 2005

 

Articole de specialitate:

Crittenden Kathleen, Sociological aspects of Attribution, sursa:

http://www.jstor.org/pss/2946073

de Vreese Claes H., News framing: Theory and typology, sursa:

http://www.claesdevreese.com/documents/News_framing__Doc_design_2005.pdf

Entman Robert, How the media Affect what people think: an information Processing Approach, sursa: http://www.uky.edu/~jmaver0/Entman1989.pdf

Griffin Em, Attribution Theory, sursa:

http://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf

Kleinnijenhuis Jan, Ruigrokz Nel, van Atteveldty Wouter, Associative Framing A unified method for measuring media frames and the media agenda, sursa: http://vanatteveldt.com/pub/ica2006.pdf

 

 1. 3.     Relații cu presa în timpul crizelor

Bibliografie selectivă

Coman Cristina, Relatiile publice: principii si strategii, Polirom, Iaşi, 2001

Coman Cristina, Relaţiile publice: teorii şi studii de caz, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009

Coman, Cristina – Comunicarea de criza, Tehnici si strategii, editura Polirom, Iasi, 2009

Cutlip Scott, The Public Relations Handbook, Routledge, London, 2002,

Fearn-Banks Kathleen, Crisis Communication: A Casebook Approach, Lawrence Erlbaum Publ, New Jersey, (ediţia II-a) 2002,

Newsom Doug, Turk VanSlike Judy, Kruckeberg Dean, Totul despre relaţiile publice, Polirom, Iaşi, 2003 (titlu originar: This Is PR, Wadsworth, 2000).

 

 

 1. 4.     Relaţiile Publice, domeniul creator al unei atmosfere de înţelegere şi al imaginii unei organizaţii publice

Bibliografie selectivă

CHICIUDEAN Ion, ŢONEŞ Valeriu – Gestionarea crizelor de imagine, Universitatea de Comunicare Ogilvy, Bucureşti, 2003

CHICIUDEAN Ion, HALIC, B. A. – Noţiuni de imagologie istorică şi comunicare interetnică, Bucureşti, Editura SNSPA,  2001

COMAN Cristina – Relaţii Publice – Principii şi Strategii, Polirom, Iaşi, 2003

COMAN Cristina – Relaţiile publice: teorii şi studii de caz, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009

DAVID George – Relaţii Publice. Garanţia succesului”, editura Oscar Print, Bucureşti, 2003

KRUCKEBERG Dean, NEWSOM Doug, VANSLYKE TURK Judy – Totul despre Relaţii Publice, Polirom, Iaşi, 2003

MUCCHIELLI Alex – Teoria proceselor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2006

ZÉMOR Pierre – Comunicarea publică, Institutul European, Iaşi, 2003

 

 

Tematică de examen

 

 

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: lector universitar

Poziţia: 22

 

 

Tematica

 

 

1. Realizaţi o descriere a elementelor particulare ce caracterizează stilul radiofonic

 

Bibliografie selectiva

Crisell, Andrew, 1994, Understanding Radio, London, Routledge

Grosu Popescu, Eugenia, 1998, Jurnalism radio: specificul radiofonic, Bucureşti, Teora

Hilliard, Robert L., 1991, Writing for television and radio, Belmont, Wadsworth Publishing Company

Joanescu, Irene, 1999, Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Bucureşti, All

 

 

2. Menţionaţi care sunt principalele trăsături ale ştirilor radio

 

Bibliografie selectiva

Coman, Mihai (coord.), 2009, Manual de jurnalism, editia a III-ea, Iasi, Polirom

Joanescu, Irene, 1999, Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Bucureşti, All

Mayeux, Peter E., 1996, Broadcast News: Writing and Reporting, Madison, Dubuque, Brown & Benchmark Publishers

White, Ted, 2002, Broadcast News Writing, Reporting and Producing, Boston, Focal Press

 

 

 

3.  Descrieţi cele mai importante etape ale realizării interviului radio

 

Bibliografie selectiva

Adams, Sally, 2001, Interviewing for Journalists, London, Routledge

Beaman, Jim, Interviewing for Radio, 2000, London, Routledge

Joanescu, Irene, 2009, Interviul radio – o anumită artă a conversaţiei în Mihai Coman (coord), Manualul de jurnalism, Iaşi, Polirom

Traciuc, Vasile, 2007, Jurnalism radio, Bucureşti, ed. Tritonic

 

 

 

2. Genurile jurnalistice utilizate în emisiunile radio

 

Bibliografie selectiva

Aldridge, H. & Liggett, L. (1990). Audio/Video Production. Theory and Practice.New jersey: Prentice Hall

Coman, M. (2). Manual de Jurnalism. ed. a 3-a. Iași, Polirom

Garvey, D. &Rivers, W. (1982). Newswriting for the Electronic Media. Belmont, CA:Wadsworth Publishing Co.

Hilliard, R. L. (1991).Writing for Television and Radio. 5th ed. Belmont, CA:Wadsworth Publishing Co.

Willis, E. & D’Arienzo, C. (1993). Writing Scripts for Television, Radio and Film. 3rd ed. Texas:Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

 

Tematică de examen

 

 

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: lector universitar

Poziţia: 23

 

 

Tematică

 

 1. Social Media și Relațiile Publice

Bibliografie selectivă:

Bădău, Horea, Mihai, 2011, Tehnici de comunicare în social media, Ed. Polirom, Iași

Breakenridge, Deirdre, 2008, P.R. 2.0: new media, new tools, new audiences, Pearson Education, New Jersey.

Brogan, Chris; Smith, Julien, 2010, Trust Agents: Using the Web to Build Influence, Improve Reputation, and Earn Trust, John Wiley and Sons, New Jersey.

Cass, John, 2007, Strategies and Tools for Corporate Blogging, Elsevier Inc, Oxford

Coman, Cristina, 2001, Relațiile publice: principii și strategii, Ed. Polirom, Iași

Godin, Seth, 2008, Tribes: We Need You to Lead Us, Penguin Books, Londra.

Hunt, Tara, 2009, The Whuffie Factor: Using the Power of Social Networks to Build Your Business, Crown Publishing Group, New York.

Joel, Mitch, 2009, Six Pixels of Separation: Everyone Is Connected. Connect Your Business to Everyone, Hachette Book Group, New York.

Kollock, Peter, 2001, The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace, Routledge, Londra

Lincoln, Susan Rice, 2009, Mastering Web 2.0: Transform Your Business Using Key Website and Social media Tools, Kogan Page, Londra.

Phillips David Și Philip Young, 2009, Online public relations, Ed. Kogan Page, London

Qualman, Erik, 2009, Socialnomics: How Social media Transforms the Way We Live and Do Business, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.

Safko, Lon; Brake, David K., 2009, The Social media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.

Solis, Brian; Kutcher, Ashton, 2010, Engage: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web, John Wiley and Sons, New Jersey.

 

 

 1. Social Media și Jurnalismul

Bibliografie selectivă:

Bădău, Horea, Mihai, 2011, Tehnici de comunicare în social media, Ed. Polirom, Iași

Boheque Le, Jacques, 2000, Les Mythes Professionels, Ed. Harmattan, Paris

Coman, Mihai, 2007, Introducere in Sistemul Mass-Media, Ed. Polirom, Iasi

Hurd, Barbara, 2006, Now Write!, Ed. Penguin Group, New York.

Johnson, T.J.; Kaye, B.K., 2004, „Wag the dog: How reliance on traditional media and the Internet influence credibility perceptions of weblogs among blog users”. Journalism & Mass Communication Quaterly, 81.

Libaert Thierry, de Marco Andre, 2006, Les tableaux de bord de la communication, Ed. Dunod, Paris

 

 1. Tendințe în Deontologia profesională a jurnaliștilor

Bibliografie selectivă:

Cătineanu, Tudor, 2008, Deontologia mass-media, Ed. Universității din București, București

Christians, GC et al, 2001, Etica mass-media, Polirom, Iaşi

Runcan, Miruna, 2002, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

Runcan, Miruna, 1998,  Introducere în etica şi legislaţia presei. Editura ALL Educaţional, București

 

 1. Noile provocări în jurnalismul online

Bibliografie selectivă:

Guțu, Dorina, 2008, New media, Editura Tritonic, București

Hall, Jim, 2001, Online Journalism, Ed. Pluto Press, London

Maffesoli, Michel, 2003, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne, Ed. Meridiane, Bucureşti

Palmer, Michael; Ruellan, Denis, 2002, Jurnalistii – vedete, scribi sau contopisti, Ed. Tritonic, Bucuresti

Schiller, Dan, 1981, Objectivity and the News: The Public Rise of Commercial Journalism, Ed. University of Pennsylvania Press, Philadelphia

Tremayne, Mark, 2007, Blogging, citizenship, and the future of media, Routledge, London

 

Tematică de examen

 

 

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departament de Jurnalism

Post didactic: conferentiar universitar

Poziţia: 10

 

 

 

 

Tematică:
1. Datorii şi acte supererogatorii. A face bine şi a face rău în comunicarea publică.
2. Howard Becker : lumi profesionale.
3. Logici de producţie şi consum în mass-media. Modele de afaceri.

Bibliografie:
Becker, H. S. (2008), Art Worlds,  University of California Press, Berkeley.
Lynch, R. (2002), Strategia corporativă, ARC, Chişinău.
Middleton, KR et al., (2002), Legislaţia comunicării publice, Polirom, Iaşi.
Miège, B. (2000), Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iaşi.
Miroiu, M. şi Blebea, G. (2001), Introducere în etica profesională, Editura Trei, Bucureşti.
Scott, R. (2004), Instituţii şi organizaţii, Polirom, Iaşi.

 

Departamentul de antropologie culturală şi comunicare

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

CONFERENŢIAR , poziţia 11

TEMATICI

1)    Interacţiunea verbală în textul monologal

2)    Discursul concurenţial în dezbaterea electorală televizată

3)    Componenta relaţională a comunicării verbale

4)    Teorii despre contextul comunicării verbale

5)    Comunicarea în cadrul interviului de evaluare

 

BIBLIOGRAFIE

Bousfield, Derek şi Locher, Miriam A., (coord.) (2008). Impoliteness in Language. Studies on its

Interplay with Power  in Theory and Practice, Haga: Mouton de Gruyter.

Charaudeau, Patrick, (2005).  Le discours politique: les masques du pouvoir, Paris : Vuibert.

Rovenţa-Frumuşani, Daniela, (2004). Analiza discursului – Ipoteze şi ipostaze, Bucureşti:

Tritonic.

Thomas, Jenny, (1995). Meaning in Interaction, Londra şi New York: Longman.

Trent, S., Judith şi Friedenberg, Robert V., (2004). Political Campaign Communication.

Principles and Practices, New York, Toronto şi Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

van Dijk, Teun A., (coord.) (1997). Discourse as Social Interaction, London : Sage

Publications Ltd.

 

DEPARTAMENTUL  „ANTROPOLOGIE CULTURALĂ SI COMUNICARE”

FACULTATEA DE JURNALISM SI STIINTELE COMUNICĂRII

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

conferenţiar poz. 15

 Tematică şi bibliografie prelegere publică

 

 1. 1.      Aportul psihologiei sociale cognitiviste la problematica persuasiunii.
 2. Organizational learning  şi schimbarea în organizaţii
 3. 3.      Spaţiul online şi socializarea globală

      4.   Rolul metodologiei calitativiste în studierea comunicării

 

Bibliografie

 

1. Chouliaraki, L., 2008, Discourse analysis in Benett, T., Frow, J. (eds), The SAGE handdbook of cultural analysis, Sage Publications, pp. 674-698;

2. Cummings, Th.G. & Worley, Ch.G., 2009, Organization Development & Change, South Western Cengage Learning,  Mason;

3. Dainton, M. ,  Zelley, E. D., 2011, Explaining Theories of Persuasion in Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction, Sage Publications; Thousand Oaks, London, New Delhi, Singapore;

4. De Woot, Philippe: 2000, Ambiguites de la globalisation în „Mondialisation et societes multiculturelles. L’incertain du futur” (coord. Marina Ricciardelli, Sabine Urban, Kostas Nanopoulos), Presses Universitaires de France; Paris;

5. Small, A. & Irvine, P., 2006, “Towards a framework for organizational learning”, Learning Organization, The, Vol. 13 Iss: 3, pp.276 – 299;

6. Smyrnaios, Nikos: 2006, L’emergence de la figure de l’internaute ideal: mutations de l’espace public mediatique et usages de l’internet în Sciences de la Societe, no. 69, Presses Universitaires de la Mirail; Toulouse;

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Departamentul de antropologie culturală şi comunicare

Lecctor, pozitia 21

 

Tematica de concurs:

 

1. Propunerea de cercetare

2. Masurarea stiintifica. Indexuri, scale si tipologii

3. Ancheta si sondajul de opinie

4. Interviul comprehensiv

5. Analiza de continut

6. Analiza de discurs

 

 

Bibliografia:

 

Babbie, Earl (2010) Practica cercetării sociale Ed. Polirom p. 135-254;338-472

Chelcea Septimiu (2007) Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative Ed. Economică, București 291-340;563-596

Frumusani, Daniela (2004) Analiza discursului. Ipoteze si ipostaze ed. Tritonic, Bucuresti 103-191

Rotariu, Traian; Iluț, Petru (2006) Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică ed. Polirom, Iași 9-123

Silverman, David (2004) Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii ed. Polirom, Iasi 17-57;137-240

Marinescu, Valentina (2009) Cercetarea in comunicareMetode si tehnici. ed. Beck p.1-9;22-41;51-58; 66-96

Moscovici, Serge, Buschini, Frabice (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane ed. Polirom, Iasi 296-360; 382-413

 

 

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Departamentul de Antropologie Culturala si Comunicare

TEMATICA CONCURSULUI  PENTRU POSTUL DE ASISTENT UNIVERSITAR

– POZ. 28, DURATĂ DETERMINATĂ, 

 1. Relaţiile publice – cadru general;
  1. Relaţiile publice şi mass media;
  2. Campanii de relaţii publice;
  3. Tipuri de publicitate, formate de reclamă (radio, televiziune, presa scrisă), suporturi publicitare.
 1. Relaţiile publice şi celelalte profesii ale comunicării;

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ASISTENT UNIVERSITAR

 – POZ. 28, DURATĂ DETERMINATĂ

 

Belch, George E.; Belch, Michael A., (1993), Introduction to advertising and promotions, Burr

Ridge Illinois, Irwin;

Coman, Cristina, (2009), Relaţiile publice: modele teoretice şsi studii de caz, Bucureşti,

Editura Universităţii din Bucureşti;

Coman, Cristina, (2004), Relaţiile publice şi mass-media, Ed. a 2-a rev. şi ad., Iaşi,

Polirom;

Coman, Cristina, (2001),  Relaţiile publice: principii şi strategii.– Iaşi, Polirom;

David, George, (2002),  Relaţii publice: garanţia succesului, Bucureşti, Oscar Print;

Demont, L.; Kempf, A.; Rapidel, M.; Scibetta, C., (2001), Comunication

desenterprises: strategies et pratiques,  Paris, Nathan;

Drăgan, Ioan, (2007), Comunicarea: paradigme şi teorii (vol. I), Bucureşti, RAO

International;

Fisher-Buttinger, Claudia; Vallaster, Christine, (2011), Noul branding: cum să construieşti

               capitalul unei mărci, Iaşi, Polirom;

Hoffman Oscar (2004), Sociologia organizaţiilor, Bucureşti, Editura Economică;

Leinemann, Ralf; Baikalţeva, Elena, (2007),  Eficienţa in relaţiile publice, Bucureşti,

Comunicare.ro;

Lenisch , Jean – Pierre, (1985),  La communication dans l’entreprise, Paris,

Presses Universitairea de France;

Libaert, Thierry; Marco, Andre de, (2006), Les tableaux de bord de la communication:

                indicateurs de pilotage et elevation des resultants, Paris, Dunod;

Lohisse, Jean, (2002),  Comunicarea: de la transmiterea mecanică la interacţiune, Iaşi,

Polirom;

Marconi, Joe, (2007), Ghid practic de relaţii publice, Iaşi, Polirom;

Marinescu, Valentina, (2003), Introducere in teoria comunicării: principii, modele,

               aplicaţii,  Bucureşti, Tritonic;

Marinescu, Valentina, (2005), Metode de studiu in comunicare,  Bucureşti, Niculescu;

Mattelart, A.; Mattelart, M, (2000),  Istoria teoriilor comunicării,  Iaşi, Polirom;

Milo, Katie; Yoder, Sharon; Gross, Peter; Nicolescu- Maier, Stefan, (1998),

      Introducere in relaţii publice, Bucureşti, NIM;

 

Mucchielli, Alex, (2008), Comunicarea in instituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom;

Newsom, Doud; Carell, Bob, (2004), Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom;

Newsom, Doug; Haynes, Jim, (2011), Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom;

Newsom, Doug; Vanslyke Turk, Judy; Kruckeberg, Dean, (2003),  Totul despre relaţiile

publice, Iaşi, Polirom;

Popescu, Costin, (2005), Introducere în publicitate, Bucureşti, Editura Universităţii din

Bucureşti;

Popescu, Costin, (2000), Publicitatea: o estetică a persuasiunii, Bucureşti, Editura Universităţii

din Bucureşti;

Rus, Flaviu Călin, (2002), Introducere in ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Iaşi,

Institutul European;

Schneider, Christian, (1993), Communication: nouvelle functionstrategique de

l’entreprise,  2-e ed., Paris, Delmas.