Admitere doctorat sesiunea septembrie 2012

Școala doctorală de Științe ale Comunicării anunță, pentru  anul universitar 2012/2013, 10 locuri subvenționate de la buget și 15 locuri cu taxă.