Admitere studii doctorale (tipuri certificate competenţă lingvistică)

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru înscrierea la examenul de licenţă

şi admiterea la studiile universitare de doctorat

2012

 

Nr.crt.

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

secretariatul şcolii doctorale

Este nevoie de testare CLS

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti)

 

X

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile Al.I.Cuza din Iaşi, Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara

 

X

 

3.

Diplome ale filialelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Politehnicii  

X

 

4.

Titluri eliberate de universităţi străine

X

 

5.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O M.

X

 

6.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii Transilvania din Brasov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa

X

 

7.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

X

 

8.

Teste internaţionale (TOEFL, Cambridge Certificate etc.)

 

X

 

9.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme  

X

 

* În conformitate cu art. 44, alin (3) din Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

 

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (CLS):

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54