În atenţia candidaţilor/telor la masteratele FJSC

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile de la buget sunt obligaţi/te să aducă la secretariatul FJSC diploma de licenţă/ adeverinţa de licenţă şi diploma de bacalaureat în original.

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sau IFR sunt obligaţi/te să confirme locul prin chitanţa care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare în contul de mai jos:

Suma, în valoare de 500 de lei se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

N.B. Taxa de şcolarizare este de 3100 RON pentru anul academic 2012-2012.

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele eligibili/e (cu notă peste 7.00 inclusiv) pot opta pentru redistribuire la alte programe masterale (buget, taxă şi IFR) şi sunt invitaţi/te să depună o cerere de opţiune, conform locurilor din tabelul de mai jos.

N.B. Cu excepţia primei opţiuni, opţiunile completate la înscriere nu mai pot fi utilizate. Redistribuirea se va face în funcţie de media finală obţinută de candidat/ă la examen.

MASTER

BUGET

TAXĂ

IFR

Campanii de comunicare în relaţii publice şi publicitate

0

0

Comunicare corporativă

0

25

40

Jurnalism politic

15

23

Jurnalism tematic

0

0

44

Managementul instituţiilor mass-media

0

30

Medias, development, societe

12

30

Producţie multimedia şi audiovideo

0

19

Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

6

40

 

 

► Joi, 20 septembrie (între orele 10.00-16.00) secretariatul primeşte contestaţii (exclusiv la proba scrisă; conform regulamentului, probele orale nu pot fi contestate).

► Miercuri, 26 septembrie, FJSC organizează un nou examen de admitere la programele masterale pentru locurile rămase neocupate după redistribuire. Înscrierile au loc la sediul FJSC în zilele de 24 şi 25 septembrie (între orele 10.00-16.00). Detalii legate de înscriere (taxă, conţinutul dosarului) în documentul alăturat. Examenul va consta într-o probă scrisă (eseu de motivaţie) şi o probă orală (prezentarea eseului în faţa comisiei de examinare). La noul examen se pot înscrie şi candidaţii/tele respinşi/se sau absenţi/te la primul examen (fără a plăti taxa de înscriere).

N.B. Urmăriţi site-ul FJSC (www.jurnalism.unibuc.ro).