O nouă admitere la masteratele FJSC

Miercuri, 26 septembrie, FJSC organizează un nou examen de admitere la programele masterale pentru locurile rămase neocupate după redistribuire. Locurile rămase libere se vor afişa duminică, 23 septembrie, după ora 16.00.

Înscrierile au loc la sediul FJSC în zilele de 24 şi 25 septembrie (între orele 10.00-16.00). Examenul va consta într-o probă scrisă (eseu de motivaţie) şi o probă orală (prezentarea eseului în faţa comisiei de examinare).

La noul examen se pot înscrie şi candidaţii/tele respinşi/se sau absenţi/te la primul examen, fără a plăti taxa de înscriere.

N.B. Urmăriţi site-ul FJSC (www.jurnalism.unibuc.ro).
 

DOSAR ADMITERE

Documente necesare la înscriere:

1. Cerere de înscriere

2. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată

3. Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012

4.  Certificatul de naştere, în copie legalizată;

5.  Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

6.  BI sau CI în copie;

7.  3 fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică;

8.  Chitanţă – taxă de înscriere 150 de lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

* pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

* copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

* adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

* adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;

* adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

9. Eseu de motivaţie în două exemplare;

10.  Dosar plic alb.