Master Teorii şi Metode de Cercetare în Ştiinţele Comunicării: rezultate redistribuiri

Vă invităm să consultaţi lista în continuare:

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII
REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE
MASTER – IF
SESIUNEA SEPTEMBRIE  2012
TEORII ŞI METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
CANDIDAŢI/TE ADMIŞI/SE LA BUGET
Nr. Crt Nr. leg. Nume Prenume Proba orală Proba scrisă Media finală
1 2 TOMA R. ANDREEA 10 10 10
2 1 ŞERBĂNESCU C. ANA MARIA 10 9,66 9,83
3 3 BADEA S. ALEXANDRU 9,66 9,66 9,66
4 4 MUCHE GH. ELENA MĂDĂLINA 8,33 8 8,16
5 68 MUŞOIU G. LAURENȚIU MIHAI 8 8 8
6 71 ROȘCA A. ALEXANDRA EMILIA 8 8 8
7 32 MOISE C. ANDREEA LAURA 8,33 7,66 7,99
8 50 LARION (STOICA) GH. ELENA NICOLETA 7 8,42 7,71
9 18 ANDREI P. ANA MARIA 8,66 6,62 7,64
10 46 STANCU I. GEORGETA LAVINIA 8,33 6,85 7,59