În atenţia candidaţilor/telor care au obţinut un loc la masteratele FJSC prin redistribuire:

► În perioada 24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile de la buget în urma redistribuirii sunt obligaţi/te să confirme locul prin completarea unei cereri şi, dacă este cazul, aducerea la secretariatul FJSC a diplomei de licenţă (adeverinţei de licenţă) şi a diplomei de bacalaureat în original.

► În perioada  24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sau IFR, în urma redistribuirii, sunt obligaţi/te să confirme locul prin chitanţa care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare (dacă nu au adus-o deja) în contul de mai jos:

Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

► În perioada  24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele care au trecut de la taxă la buget trebuie să ridice chitanţa pentru a li se putea returna suma achitată Universităţii.

N.B. Taxa de şcolarizare este de 3100 RON pentru anul academic 2012-2012.