În atenţia candidaţilor/telor admişi/se în urma celui de al doilea examen de admitere la masteratele FJSC

Joi, 27 septembrie, candidaţii/tele admişi/se pe locurile finanţate de la buget sunt obligaţi/te să aducă la secretariatul FJSC, între orele 10.00-16.00 diplomele de bacalaureat şi licenţă (adeverinţă pentru promoţia 2012) în original, pentru confirmarea locului.

Joi, 27 septembrie, candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sunt obligaţi să confirme ocuparea acestora prin aducerea chitanţei care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

Joi, 27 septembrie, secretariatul FJSC primeşte, între orele 10.00-16.00, eventualele contestaţii la proba scrisă.

Comisia de admitere