Anunţ cazare

Membrii Comisiei de cazare (reprezentantii studentilor, masteranzilor) sunt convocati vineri, ora 12, la sediul FJSC, sala 614, procedura continua.