Burse de performanţă ştiinţifică pentru studenţii FJSC

Universitatea din Bucureşti acordă, în anul şcolar 2012-2013, două burse de performanţă ştiinţifică pentru studenţii FJSC, prin concurs.

Bursa este de 500 de lei pe lună şi este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unei teme de cercetare ştiinţifică. Bursele sunt acordate în perioada noiembrie 2012- iunie 2013.

Criterii de acordare a bursei:

  • Studentul poate fi înmatriculat la orice domeniu sau specializare, în anul II sau III, nivel licenţă, sau în programele de masterat,
  • Prin rezultatele academice, studentul trebuie să fie printre primii 5% din anul său (în funcţie de rezultatele din anul academic precedent),
  • Studentul nu a mai beneficiat de o altă bursă de performanţă ştiinţifică acordată de UB, pe parcursul studiilor.

Dosarul de concurs se depune la secretariat, cu număr de înregistrare, şi cuprinde:

  • Descrierea temei de cercetare,
  • Recomandarea cadrului didactic îndrumător al temei de cercetare,
  • CV-ul candidatului,
  • Adeverinţă referitoare la situaţia şcolară.

La finalul perioadei de acordare a bursei, beneficiarul va prezenta un raport ştiinţific vizat de îndrumătorul său ştiinţific, în care va indica modul de valorificare al rezultatelor obţinute, cum ar fi lucrări publicate sau trimise spre publicare sau prezentări la conferinţe.

Calendarul competiţiei:

Depunerea dosarelor – 17-25 octombrie 2012

Susţinerea publică a  proiectelor de cercetare în faţa unei comisii numite de Consiliul Facultăţii, evaluarea dosarelor şi validarea rezultatelor de Consiliul Facultăţii – 26-31 octombrie 2012

Validarea de către Consiliul Ştiinţific –  4 noiembrie 2012.

 

Mult succes,

Raluca Radu