În atenţia studentelor/ţilor din anul III, zi şi ID

Zone tematice – coordonare lucrări de licenţă

Asist. univ. dr. Theodora-Eliza Văcărescu

1. Genul în mass-media.

2. Genul în publicitate.

3. Stereotipuri de gen în mass-media.

4. Stereotipuri de gen în publicitate.

5. Intersecţionalitate: categorii/ axe ale diferenţelor şi inegalităţilor în mass-media (gen, etnie, clasă, orientare sexuală etc.).

6. Violenţa (preponderent împotriva femeilor şi a copiilor) în mass-media şi publicitate.

7. Publicaţii ale organizaţiilor femeilor şi feministe (aprox. 1880-1944).

8. Femei în istoria presei din provinciile locuite de români şi din România (aprox. 1880-1944).

9. Reflectarea acţiunilor şi a atitudinilor anti-comuniste („reacţionare”) în presa scrisă între 1945-1965.

10. Reflectarea acţiunilor de supraveghere, „represiune” politică (procese, sentinţe etc.) în presa scrisă între 1945-1965.

11. Discursul anticomunist în mass-media din România post-socialistă.

12. Discursul de mi(s)tificare a perioadei interbelice în mass-media din România post-socialistă.

N.B. (1) Aceste zone tematice sunt foarte largi, mai curând orientative. Fiecare dintre ele include zeci de subiecte pentru lucrări de licenţă şi, în funcţie de interesele de cercetare ale studentelor/ţilor şi în urma consultării cu cadrul didactic, vor fi stabilite tematicile particulare pentru fiecare lucrare de licenţă.

N.B. (2) Pentru a înţelege şi analiza diverse tipuri de discursuri şi produse mass-media şi publicitare din perspectivă de gen, studentele/ţii care vor să colaboreze cu mine la realizarea lucrării de licenţă sunt solicitaţi fie să aleagă cursul opţional Gen şi publicitate (semestrul II), fie să se înscrie la acest curs în regim facultativ.