Tag Archives: Admitere master

În atenţia candidaţilor/telor care au obţinut un loc la masteratele FJSC prin redistribuire:

► În perioada 24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile de la buget în urma redistribuirii sunt obligaţi/te să confirme locul prin completarea unei cereri şi, dacă este cazul, aducerea la secretariatul FJSC a diplomei de licenţă (adeverinţei de licenţă) şi a diplomei de bacalaureat în original.

► În perioada  24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sau IFR, în urma redistribuirii, sunt obligaţi/te să confirme locul prin chitanţa care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare (dacă nu au adus-o deja) în contul de mai jos:

Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

► În perioada  24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele care au trecut de la taxă la buget trebuie să ridice chitanţa pentru a li se putea returna suma achitată Universităţii.

N.B. Taxa de şcolarizare este de 3100 RON pentru anul academic 2012-2012.

Anunţ înscriere masterate FJSC

Miercuri, 26 septembrie, FJSC organizează un nou examen de admitere la programele masterale pentru locurile rămase neocupate după redistribuire. Locurile rămase libere se găsesc în teblul de mai jos.

Înscrierile au loc la sediul FJSC în zilele de 24 şi 25 septembrie (între orele 10.00-16.00). Examenul va consta într-o probă scrisă (eseu de motivaţie) şi o probă orală (prezentarea eseului în faţa comisiei de examinare).

La noul examen se pot înscrie şi candidaţii/tele respinşi/se sau absenţi/te la primul examen, fără a plăti taxa de înscriere.

Continue reading Anunţ înscriere masterate FJSC

Admitere Master: rezultate contestaţii

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Nota iniţială

Nota în urma contestaţiei

Media finală

1 Boboc I. Laura Claudia

7.42

8.42

8.87

2 Tătaru O. Lavinia Lorena

8.10

9.10

8.05

Celelalte contestaţii au fost respinse, conform metodologiei de admitere a Universităţii din Bucureşti, care prevede că o contestaţie este admisă numai în cazul unei diferenţe de minimum 1 (un) punct în plus între nota obţinută în urma primei corecturi şi nota obţinută în urma contestaţiei.

 

Comisia de admitere

În atenţia candidaţilor/telor la masteratele FJSC

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile de la buget sunt obligaţi/te să aducă la secretariatul FJSC diploma de licenţă/ adeverinţa de licenţă şi diploma de bacalaureat în original.

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sau IFR sunt obligaţi/te să confirme locul prin chitanţa care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare în contul de mai jos:

Suma, în valoare de 500 de lei se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

N.B. Taxa de şcolarizare este de 3100 RON pentru anul academic 2012-2012.

► În perioada 20-21 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele eligibili/e (cu notă peste 7.00 inclusiv) pot opta pentru redistribuire la alte programe masterale (buget, taxă şi IFR) şi sunt invitaţi/te să depună o cerere de opţiune, conform locurilor din tabelul de mai jos.

N.B. Cu excepţia primei opţiuni, opţiunile completate la înscriere nu mai pot fi utilizate. Redistribuirea se va face în funcţie de media finală obţinută de candidat/ă la examen.

MASTER

BUGET

TAXĂ

IFR

Campanii de comunicare în relaţii publice şi publicitate

0

0

Comunicare corporativă

0

25

40

Jurnalism politic

15

23

Jurnalism tematic

0

0

44

Managementul instituţiilor mass-media

0

30

Medias, development, societe

12

30

Producţie multimedia şi audiovideo

0

19

Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

6

40

 

 

► Joi, 20 septembrie (între orele 10.00-16.00) secretariatul primeşte contestaţii (exclusiv la proba scrisă; conform regulamentului, probele orale nu pot fi contestate).

► Miercuri, 26 septembrie, FJSC organizează un nou examen de admitere la programele masterale pentru locurile rămase neocupate după redistribuire. Înscrierile au loc la sediul FJSC în zilele de 24 şi 25 septembrie (între orele 10.00-16.00). Detalii legate de înscriere (taxă, conţinutul dosarului) în documentul alăturat. Examenul va consta într-o probă scrisă (eseu de motivaţie) şi o probă orală (prezentarea eseului în faţa comisiei de examinare). La noul examen se pot înscrie şi candidaţii/tele respinşi/se sau absenţi/te la primul examen (fără a plăti taxa de înscriere).

N.B. Urmăriţi site-ul FJSC (www.jurnalism.unibuc.ro).

Formular cerere opţiune

Nr. Legitimaţie:

CERERE DE OPŢIUNE

 

Subsemnatul/ a ________________________________________________________________

Candidat/ă la programul masteral __________________________________________________

Nota obţinută la examenul de admitere la programul masteral: ___________________________

Optez pentru redistribuire la programul masteral şi forma de învăţământ (buget, taxă, IFR-unde se aplică):

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

 

Nr. tel __________________________; Nr. tel. mobil: ________________________________

 

Data:                                                                                                            Semnătura,

Formular cerere retragere

Nr. Legitimaţie:

CERERE DE RETRAGERE

 

Subsemnatul/ a ___________________________________________________

Candidat/ă la programul masteral _____________________________________

Nota obţinută la examenul de admitere la programul masteral: ______________

Vă solicit retragerea actelor de la dosarul de admitere la masterat.

Nr. tel ________________________; Nr. tel. mobil: _____________________

 

Data:                                                                                               Semnătura,

În atenţia candidaţilor/telor la masteratul Campanii de comunicare în relaţii publice şi publicitate

Examenul de admitere constă într-o probă scrisă (test) şi o probă orală care vor avea loc în 17 şi 18 septembrie.

Examenul începe cu proba scrisă, care se va desfăşura luni, 17 septembrie, ora 10:00, în amfiteatrul R3 (Facultatea de Chimie; clădirea Universităţii din centru), et. 3.

Intrarea în sala de examen se va face la ora 09:00.

Vă invităm să consultaţi în continuare listele:

Continue reading În atenţia candidaţilor/telor la masteratul Campanii de comunicare în relaţii publice şi publicitate