Tag Archives: Master

Redistribuire candidaţi/te masterate şi confirmări locuri

Lista finală a persoanelor admise la masteratele FJSC – buget, taxă, IFR –, după redistribuiri, va fi afişată la sediul facultăţii duminică, 23 septembrie, după ora 16.00, iar pe site, după ora 20

► În perioada 24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile de la buget în urma redistribuirii sunt obligaţi/te să confirme locul prin aducerea la secretariatul FJSC a diplomei de licenţă (adeverinţei de licenţă) şi a diplomei de bacalaureat în original.

► În perioada  24-25 septembrie (între orele 10.00-16.00) candidaţii/tele admişi/se pe locurile cu taxă sau IFR, în urma redistribuirii, sunt obligaţi/te să confirme locul prin chitanţa care atestă plata primei tranşe (500 RON) a taxei de şcolarizare în contul de mai jos:

Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

N.B. Taxa de şcolarizare este de 3100 RON pentru anul academic 2012-2012.

Departajarea candidaţilor/telor

Conform articolului 7 din Regulamentul FJSC privind Admiterea la programele de masterat – an universitar 2012-2013, afişat pe site şi în luna iulie:

7.  Rezultatele concursului

7.1 Candidaţii sunt declaraţi admişi dacă obţin cel puţin media 7 la admitere, în limita locurilor disponibile.

7.2 Pentru medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de :

  1. Nota de la eseu sau de la proiectul de cercetare / aplicativ / test scris, după caz
  2. Nota de la licenţă.